ความไม่ทุกข์คือเป้าหมาย

ความไม่ทุกข์คือเป้าหมาย อยากในสุข กลัวในทุกข์ เพราะความสุข จึงทำให้เรากลัวทุกข์ เธอพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด สำหรับตัวเอง ครอบครัวและคนที่เธอรัก เพราะเธอกลัวตัวเองเป็นทุกข์และกลัวครอบครัวเป็นทกข์ เธอจึงวิ่งหาเงินทองข้าวของ หาทรัพย์สมบัติเก็บสะสมไว้ให้มาก เพื่อเป็นหลักประกันว่าเธอจะไม่ทุกข์ เผื่อว่าเธอจะมีความสุขในวันข้างหน้า ดังนั้น เบื้องหลังแห่งความกลัวทุกข์ และเบื้องหลังที่ต้องการความสุข อันยั่งยืน จึงทำให้ชีวิตส่วนมาก พบเจอแต่ความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด เธอตายจากชาตินี้ ถ้าชาติหน้าเกิดอีก เธอก็จะทำอย่างนี้อีก คือวิ่งหาสุข วิ่งหนีทุกข์ ซึ่งมันสวนทางกับเส้นทางอริยมรรคของพระพุทธศาสดา ซึ่งพระองค์ทรงสร้างบารมีมานับชาติไม่ถ้วน เพียงเพื่อต้องการทราบคำตอบของคำถามเพียงประโยคเดียวว่า “ทุกข์คืออะไร?” ในที่สุด พระองค์ก็ได้พบคำตอบ และได้พบชาติสุดท้ายของพระองค์ เพราะคำตอบชุดนี้ ทุกข์ต้องกำหนดรู้ พระองค์ได้พบคำตอบว่า ” ทุกข์เป็นสิ่งต้องกำหนดรู้” ด้วยคำตอบเพียงเท่านี้เอง มันทำให้พระองค์ได้ไขความลับทั้งปวงของชีวิตทั้งของพระองค์เอง และของสรรพสัตว์ทั้งปวง ในวันค้นพบคำตอบนี้ พระองค์ได้ทรงเปล่งอุทานด้วยพระสุรเสียงดังก้องไปทั่วจักรวาลว่า “เมื่อเรายังไม่พบคำตอบนี้ เราได้แล่นท่องเที่ยว เวียนว่ายตายเกิดไปมาจนนับชาติไม่ถ้วน เป็นเอนกอนันตรชาติ บัดนี้ เรารู้เห็นเจ้าแล้ว ดูก่อนเจ้าความอยากในสุขความกลัวในทุกข์ เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะหลอกล่อใช้เราไม่ได้อีกต่อ สุขภายนอกเราก็ตัดเสียแล้ว สุขภายใน เราก็รื้อทิ้งเสียแล้ว ดูก่อน เจ้าสุขเอ๋ย เจ้าจะสร้างเรื่องให้เราไม่ได้อีกต่อไป ใจของเราจะไม่มีเจ้ามาปรุงแต่งอีกต่อไป จิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งภาวะที่ไม่ทุกข์อีกต่อไป เพราะสิ้นเจ้าสุขไปแล้วนั้นเอง” แก่นคำสอน ด้วยเหตุนี้ พระพุทธะโคตมะ จึงได้อุบัติขึ้น ณ กาลครั้งนั้น แต่คำสอนของพระองค์...