ถอดพระธรรมเทศนา ธาตุลมไม่ได้มีแต่ที่จมูก

ถอดพระธรรมเทศนาประกอบเสียง แสดงธรรมโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท จากไฟล์เสียงชุดธรรมจัดสรร ณ วัดดอย การเจริญสติที่เราทำอยู่ ต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์หลักให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นเราจะเกิดความลังเลสงสัย ในการปฏิบัติ ในวิธีการหลวงพ่อเทียน เน้นการตื่นรู้ เบิกบานเป็นหลัก ตัวตื่นรู้โดยอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นที่ตั้ง ตลอดเวลา โดยไม่อาศัยความสงบแบบหลับไหล แต่อาศัยการตื่นรู้ด้วยใจที่เบิกบาน ถ้าตื่นรู้ด้วยใจไม่เบิกบาน ก็ยังไม่ถูก ต้องหาต่อไปว่าเราก็ตื่นรู้อยู่ ทำไมใจมันหดหู่ เศร้าหมอง เงียบเหงา เศร้าซึม เพราะอะไร ต้องหาต่อไปอีก พบตัวตื่นรู้แล้ว แต่ยังหาตัวเบิกบานไม่เจอ เพราะอะไร? นี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ แต่ในบางครั้งเมื่อมันมีอุณหภูมิสูง แม้ว่าต้นไม้นั้นได้รับปุ๋ยและน้ำอย่างดี แต่มันก็เฉาเวลาแดดจัดๆ เราต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้วย แม้ว่าเราตื่นรู้แล้ว แต่ใจไม่เบิกบาน เพราะว่าเวทนาเกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร มันแรงเกินไป เหมือนเราปลูกผักรดน้ำเช้าเย็น เจอแสงอาทิตย์แรงจัดๆ ก็เฉา ต้องเข้าใจธรรมชาติของรูปของนามด้วย ว่ามันเป็นที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลง แปรปรวนตลอดเวลา...