ปรมัตถสภาวะขั้นสูง

พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อยามสาม แต่หลวงพ่อเทียนท่านไม่ได้รู้เรื่องปริยัติมาก่อน การเข้าถึงญาณสามนั้น โดยประสบการณ์ของท่านเอง แต่ไปตรงกับพระพุทธเจ้า เมื่อนำมาอ้างถึงญาณทั้งสามคือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และ อาสวักขยญาณ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือญาณที่รู้ความคิดและอารมณ์ที่มีมาก่อน มันเกิดไปแล้ว เป็นอดีตไปแล้ว ถึงได้รู้ว่ามันมี คำว่าบุพเพแปลว่าอดีต เช่น ความคิดเกิดขึ้น ก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้ว ไม่รู้มันมาจากไหน พอมาปฏิบัติ ท่านมาดูกายดูใจ มาเจริญสติ ไปเริ่มเห็นความคิด แต่ก่อนหน้านี้ไม่เห็น มีแต่เข้าไปในความคิด เวลามันคิดอะไรก็เข้าไปเป็นเรื่องนั้น แต่พอท่านเกิดญาณตัวนี้ ท่านเห็นความคิดมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องๆ ท่านก็เลยตามเข้าไปดูร้อยครั้งพันหน พอคิดแล้วไม่ทันก็ตั้งใจดูใหม่ พอคิดก็ตั้งใจดู ขยับเข้าไปๆ ดูใกล้ต้นตอ “จนที่สุดเข้าไปเห็นความคิดเกิดจากการกระทบ ของอายตนะภายนอกและอายตนะภายใน เมื่อกระทบกันแล้วมันมีการเกิดขึ้นและดับลง” เหมือนกับเราตีระฆัง ระฆังมีอยู่ ถ้าไม่มีการกระทบเสียงระฆังเกิดไม่ได้ พอกระทบเกิดเสียงขึ้น และมีการดับไปของเสียงนั้น ตอนแรกรู้ ได้ยินแต่เสียง แต่ไม่รู้เสียงเกิดจากอะไร ก็ตามเสียงนั้นไปมันเกิดหลายครั้ง.. อ้อ..มันเกิดจาการตีระฆังนั่นเอง ในทำนองเดียวกัน ตอนแรกเห็น...

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ๕๒

พระธรรมเทศนาคอร์ส “การศึกษาไตรลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขา”  ณ ยุวพุุทธิกสมาคมฯ ปทุมธานี วันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda คลิปนวัตกรรมแห่งสติ๕๒ เย็นวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๕๒ (เย็น ๕ ส.ค. ๖๐) ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมฯ (ศูนย์ ๒ ปทุมธานี) วันที่ ๒ – ๘ สิงหาคม โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท นักวิทยาศาสตร์ค้นพบรูปธรรม แต่พระพุทธเจ้าค้นพบทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้เป็นเรื่องทันสมัย เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ โลกยิ่งเจริญมากเท่าใด...

ถอดธรรมบรรยาจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๓๖

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๓๖ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (เช้า ๒๒ ก.ค.๖๐) พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง พัฒนาการของปรมัตถ์ คนที่ชอบเปลี่ยนวิธีบ่อยๆ ยังไปไม่ถึงปรมัตถ์ เพราะจิตยังไม่หยั่งรากลึก ก็จะหาวิธีใหม่มาเสริมเรื่อยๆ ทำให้สับสน ปรมัตถ์เป็นเรื่องสำคัญ ถ้ายังเป็นสมมติหรือสมถะ ยังไม่เข้าถึงกระแสพุทธธรรม มีโอกาสไขว้เขวได้เสมอ ถ้าเข้าสู่ปรมัตถ์แล้วจะไม่ไขว้เขว เหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากลึกแล้ว แม้อากาศจะแปรปรวนก็ไม่ตาย ถ้ารากตื้นก็ตายได้ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอารมณ์รูปนาม สมมติ หรือปรมัตถ์? ถ้ายังเป็นอารมณ์รูปนามอยู่ ยังต้องตั้งเจตนารู้ ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆ ไม่ค่อยรู้เอง หรือรู้แบบผิวเผิน มักแฉลบออกไปได้ง่าย รูปนามก็จะพัฒนาไปเป็นสมมติได้ ปรมัตถ์มีสามระดับ ปรมัตถ์เบื้องต้น ปรมัตถ์เบื้องกลาง และปรมัตถ์เบื้องสูง ปรมัตถ์เบื้องต้นคืออารมณ์รูปนามนั่นเอง ยังเป็นไปกับอารมณ์พอใจไม่พอใจอยู่ เวลามีอะไรมากระทบ จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดปฏิฆะไปสักพัก กว่าจะรู้ก็นาน แล้วแต่ความแรงของเรื่องที่มากระทบ ปรมัตถ์เบื้องกลางรู้สึกตัวได้เองเป็นส่วนใหญ่ อารมณ์อะไรเกิดขึ้น ชอบไม่ชอบ ปฏิฆะหงุดหงิด จะรู้สึกตัวขึ้นมาเอง...

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๑๐

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๑๐ พระธรรมเทศนา ณ วัดดอย เย็น ๖ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda เรื่อง เปลี่ยนกรรมวิบากเป็นกรรมฐาน การปลีกวิเวกมีความสำคัญ เหมือนเราซักผ้าเสร็จแล้วไม่ได้นำมาตาก ถึงจะสะอาดแต่ก็ใส่ไม่สบาย บางทีจะแย่ยิ่งกว่าผ้าที่ไม่ได้ซักเสียอีก เช่นเดียวกับใจที่ชำระแล้ว แต่ยังไม่ได้ตากหรืออบ การเก็บอารมณ์ช่วยบ่มใจให้แห้ง ไก่ที่ไข่ออกมาแล้วถ้าไม่กก ก็ไม่เปลี่ยนเป็นลูกไก่ ข้าวที่แช่แล้วถ้าไม่หุงก็ไม่สุก การปลีกวิเวกคือการบ่มใจให้มันสุก จิตที่เราฝึกเหมือนรูปธรรมที่ต้องบ่ม คนอีสานเวลาที่ร่างกายช้ำในก็เอาไปย่าง เพื่อให้เลือดลมไหลเวียน จิตที่ช้ำใจ เครียด ขุ่นเคือง ก็ต้องเอาไปย่าง อารมณ์ที่ขึ้นสูงพอตกลงมาแรงก็เลยช้ำ อารมณ์พอใจขึ้นสูง พอเสียใจหล่นตุ้บลงมาเลย ช้ำแล้วช้ำอีก แต่ไม่เคยเอาไปย่าง ร่างกายนานๆ จะบอบช้ำสักที แต่จิตใจมีเรื่องให้บอบช้ำทุกวัน วันละหลายครั้ง เราจึงมาอบรมให้จิตเข้มแข็ง...

ถอดพระธรรมเทศนา จิตตานุปัสสนาแบบเคลื่อนไหว

https://ia800308.us.archive.org/15/items/RungArunRetreat/03_100405_001.mp3 แยกเวทนากายจากใจ แยกน้ำใสจากน้ำขุ่น เรื่องกายและเวทนา เปรียบได้กับการแยกแก้วจากน้ำ เรื่องจิตและธรรม เปรียบได้กับการแยกน้ำใสจากน้ำขุ่น เราแยกแก้วกับน้ำไม่ยาก แต่แยกน้ำใสจากน้ำขุ่นยากกว่า ความรู้สึกที่เป็นจิต กลายเป็นอารมณ์ได้อย่างไร? ถ้าเราไม่เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดๆ เราจะเห็นนามธรรมไม่ได้เลย เบื้องต้นให้เราได้เปิดดวงตาธรรม คือ ดูกายเป็น ดูเวทนาเป็น เห็นชัดว่าอันไหนเป็นเวทนา อันไหนเป็นกาย ระหว่างเวทนากับจิต ให้เราเห็นชัดว่าเวทนาทางกาย แปลงเป็นเวทนาทางจิตได้อย่างไร? เห็นความสบาย ไม่สบาย แปลงเป็นความพอใจ ไม่พอใจ ได้อย่างไร? วิญญาณธาตุแสดงอาการของธาตุสี่ ตอนแรกให้เรียนรู้กายกับใจ รูปกับนาม หมายถึง กายในส่วนที่เป็นอาการต่างๆ เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง ไม่ได้หมายถึงกายที่เป็นดุ้นเป็นแท่ง ที่เป็นธาตุสี่เท่านั้น เมื่อธาตุสี่ ทำงานร่วมกันในอัตราส่วนที่พอดี ก็เกิดธาตุอีกสองตัว คือ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ วิญญาณธาตุเป็นตัวเชื่อมต่อให้เห็นว่า ในธาตุสี่มีอาการอะไรอยู่...