ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ๕๒

พระธรรมเทศนาคอร์ส “การศึกษาไตรลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขา”  ณ ยุวพุุทธิกสมาคมฯ ปทุมธานี วันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda คลิปนวัตกรรมแห่งสติ๕๒ เย็นวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๕๒ (เย็น ๕ ส.ค. ๖๐) ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมฯ (ศูนย์ ๒ ปทุมธานี) วันที่ ๒ – ๘ สิงหาคม โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท นักวิทยาศาสตร์ค้นพบรูปธรรม แต่พระพุทธเจ้าค้นพบทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้เป็นเรื่องทันสมัย เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ โลกยิ่งเจริญมากเท่าใด...

ดูตัวเองไม่ต้องดูคนอื่น

การปฏิบัตินี้เราต้องเรียนด้วยตัวของเราเอง เราต้องสอนตัวเราเอง เราต้องเห็นด้วยตัวของเราเอง เราต้องรู้ด้วยตัวของเราเอง เราต้องเข้าใจด้วยตัวของเราเอง เราต้องทำด้วยตัวของเราเอง #ดังนั้นเธอไม่จำเป็นต้องสนใจในบุคคลอื่น Direk Saksith www.buddhayanando.com f: พระพุทธยานันทภิกขุ, พลิกใจให้ตื่นรู้, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, เซนสยาม, Dynamic Meditation (นวัตกรรมแห่งสติ)

เก็บอารมณ์เป็นอยู่คนเดียวเป็น

  เก็บอารมณ์เป็นอยู่คนเดียวเป็น เมื่อเก็บอารมณ์เป็น เราก็จะอยู่คนเดียวเป็น อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังการพูดจา แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเก็บอารมณ์ ก็จะอยู่คนเดียวไม่เป็น อยู่คนเดียวก็หาเรื่องมาเล่น หาเรื่องมาคิด หาเรื่องมาทำ หาเรื่องมาพูด หาเรื่องมาปรุงมาแต่ง เพราะเราไม่เห็นตัวจิต ที่ไม่มีความคิด   ความคิดแก้ความคิด เพราะรูปนามไม่ชัด ถ้าเราถือของ รู้สึกหนัก เป็นภาระ แต่พอเราวางลง รู้สึกเบา เป็นอิสระ ให้จิตได้สัมผัสความเบา ความอิสระนี้บ่อยๆ จิตมันจะมีที่อยู่ ตัวความอิสระ ความเบาสบาย ตัวรู้ เป็นประสบการณ์ใหม่ของจิต ตลอดเวลาที่ผ่านมาจิตต้องสร้างภาระ คือหาสังขารมาเป็นที่อยู่ ไม่ว่าเราจะกินข้าว อาบน้ำ หาเรื่องมาคิดไปเรื่อยๆ แต่พอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ต้องการให้จิตเป็นอิสระ รับรู้ต่อสภาวะที่มีอยู่ โดยไม่เข้าไปยึด ไปครอง ไปถือ ไปเป็นเจ้าของ ในกรณีที่จิตมีอารมณ์ มีความคิดบางเรื่องผุดขึ้นมา เราก็ต้องกลับมาตั้งต้นที่ การปรับอารมณ์รูปนาม ปรับปัจจุบันให้ชัด ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักรูปนาม หรือไม่ชัดเจนในรูปนาม...