แฟลชไดรฟ์ใหม่ล่าสุด

แฟลชไดรฟ์ใหม่ล่าสุด ของหลวงพ่อพระพุทธยานันทภิกขุ(หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท) มีไฟล์เสียง หลวงพ่อที่คอร์สวัดถ้ำแสงเทียน คอร์สปรมัตถภาวนา สัดพระธาตุขุนห้วยสวด อ.เชียงคำ จ.พะเยา คอร์สธรรมมะจัดสรรวันสงกรานต์ และล่าสุด คอร์สเจริญสติที่ครุสติสถาน  รวมทั้งคอร์สต่างๆในปี 2559 ทั้งในและต่างประเทศ และ รวม MP.3 หลวงพ่อเทียน ขอเชิญชวนเพื่อนๆ กลุ่มศิษย์พุทยานันทภิกขุ ทุกท่านรวมบุญกันโดยสั่งบูชา แฟลชไดรฟ์ กองทุนสื่อพุทธยานันทภิกขุเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพระ โยม กิจกรรมการเผยแพร่คำสอนของหลวงพ่อเทียน และหลวงพ่อมหาดิเรก กันนะคะ คอร์สปรมัตถ์ภาวนา ณ วัดพระธาตุขุนห้วยสวด อ.เชียงคำ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2560 คอร์สนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนครูสติ วิทยากร ธรรมบริกร และ เก็บอารมณ์เข้ม ของพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในสายงานของพระพุทธยานันทภิกขุ (หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท)...

Audio พระธรรมเทศนา เก็บใจไว้ในสติที่แอลเอ

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตอนนี้เราตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไว้แล้ว ใครสนใจจะช่วยสงเคราะห์เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน ก็เชิญร่วมบุญตามบัญชีกองทุนนี้ได้เลย บริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาตรัง 022-1-62264-2 เจ้าของบัญชีคือ คุณนนทกร และคุณต้นกล้า ได้ตลอดเวลา มากน้อยไม่สำคัญ แต่ขอให้ช่วยกันด้วยศรัทธา จึงจะเป็นบุญกุศลได้ตลอดเวลา พระพุทธยานันทภิกขุ ๑๗ ม.ค. ๖๐ เรียน… ท่านผู้ร่วมบริจาคสมทบ ” กองทุน พุทธยานันทะภิกขุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยธรรมชาติ ” ซึ่งพระเดชพระคุณ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ได้เมตตาให้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่กลุ่มศิษย์และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ จากภัยธรรมชาติ ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยทำงานประสานกับ ศิษย์หลวงพ่อ ในภูมิภาคนั้นๆ ตามแต่เหตุภัยที่เกิดขึ้น จากเหตุอุทกภัย ทางภาคใต้ มีกลุ่มศิษย์และ ประชาชน จ.สุราษฏร์ธานี โดยเฉพาะในพื้นที่...

รวมภาพการอบรมเจริญสติที่ฝรั่งเศส ๕๙

การรีทรีทการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ที่วัดลาวศรีมงคล เมืองสตราสเบิร็ก ประเทศฝรั่งเศสได้ดำเนินการอบรมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้ชาวยลาว ไทยทั้งในกลุ่มประเทศยุโรป ทั้งที่ฝรั่งเศสและเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น มารับการอบรมทุกปี เพราะเห็นประโยชน์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม พระพุทธยานันทภิกขุ

เปลี่ยนอิริยาบถแบบมีสติ

มีทุกข์ซ่อนอยู่ในทุกอิริยาบถ ในความเห็นของคนทั่วไป ชีวิตมีทั้งทุกข์และสุขคละเคล้ากันไป แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นเช่นนั้น ทรงเห็นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น มีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ และมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ พระองค์ทรงเห็นความจริงว่ากายและใจเรานี้เป็นทุกข์ล้วน ๆ ความสุขที่ปุถุชนรู้สึกคือความทุกข์ที่ลดน้อยลงไปเท่านั้นเอง ความทุกข์ที่เราเห็นได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ก็คือ อิริยาบถ ไม่มีใครยืน เดิน นั่ง นอน ในอิริยาบถเดียวได้ตลอดทั้งวัน ในชั่วเวลาหนึ่งเราอาจคิดว่า ท่านั่งนี้เป็นท่าที่สบายที่สุด   แต่ถ้าต้องนั่งนาน ๆ โดยไม่ลุกเลย ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแน่ ๆ   เมื่อได้เปลี่ยนอิริยาบถ เราจะรู้สึกมีความสุขสบายขึ้น แต่อิริยาบถนั้นอยู่ได้ไม่นาน เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอีก   นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ความสุขที่เรารู้สึกนั้น แท้จริงแล้วมิได้มี มีแต่ทุกข์น้อยลงเท่านั้นเอง   วันหนึ่ง ๆ เราบำบัดทุกข์ ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถ เป็นร้อยเป็นพันครั้งโดยไม่รู้สึกตัว เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถโดยสัญชาตญาณ   พระพุทธเจ้าทรงเห็นประโยชน์...