ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๗

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๗ พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เย็น ๑๖ ก.ค. ๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง ตามรู้ด้วยความแยบคาย Direk Saksith www.buddhayanando.com f: พระพุทธยานันทภิกขุ, พลิกใจให้ตื่นรู้, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, เซนสยาม, Dynamic Meditation (นวัตกรรมแห่งสติ)  

ถอดพระธรรมเทศนา วิธีเก็บอารมณ์

ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง วิธีเก็บอารมณ์ จากอัลบั้ม เบิกตาชาวอาศรม แสดงธรรมโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Deva Nanda, Direk Saksith https://ia800504.us.archive.org/30/items/AshramEyeOpen/08_131005_001.mp3 นั่งมากกว่าเดิน การทำความเพียร การเข้าไปศึกษาเฝ้าดู จัดการ ทางกาย ทางใจ ทางรูป ทางนาม ตัวรู้ก็กลับเข้ามารวมกันเป็นพลัง ให้เกิดความชัดเจนในการสังเกต เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ตัวรู้ คือ สติ สมาธิ สัมปชัญญะ ก่อให้เกิดปัญญาได้อย่างไร? มันเป็นของมันเอง เหมือนเราจัดการเซ็ตระบบไฟ พอทำงานได้ก็เป็นปัญญา ก่อนที่จะทำงานได้ ต้องเปิดพาวเวอร์ เปิดเครื่องเสียง ตรงนั้นตรงนี้ หลายระบบ กว่าจะใช้งานได้ เช่นเดียวกัน กว่าจะมาเป็นตัวรู้ได้ ต้องผ่านความเพียร สติ ความรู้สึกตัว ผ่านสัมปชัญญะ ผ่านความตั้งใจ ผ่านฉันทะ ความพอใจที่จะทำ เวลาเข้าเก็บอารมณ์ ถ้าเราเป็นคนใหม่ เราอาจจะตั้งจิตไม่ถูก ไม่รู้จะตั้งต้นอย่างไรก่อน ต้องดูสภาพความพร้อมของตัวเอง ว่าพร้อมที่จะนั่งหรือพร้อมที่จะเดิน แต่เวลาเก็บอารมณ์ […]

ถอดธรรมบรรยาจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๓๖

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๓๖ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (เช้า ๒๒ ก.ค.๖๐) พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง พัฒนาการของปรมัตถ์ คนที่ชอบเปลี่ยนวิธีบ่อยๆ ยังไปไม่ถึงปรมัตถ์ เพราะจิตยังไม่หยั่งรากลึก ก็จะหาวิธีใหม่มาเสริมเรื่อยๆ ทำให้สับสน ปรมัตถ์เป็นเรื่องสำคัญ ถ้ายังเป็นสมมติหรือสมถะ ยังไม่เข้าถึงกระแสพุทธธรรม มีโอกาสไขว้เขวได้เสมอ ถ้าเข้าสู่ปรมัตถ์แล้วจะไม่ไขว้เขว เหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากลึกแล้ว แม้อากาศจะแปรปรวนก็ไม่ตาย ถ้ารากตื้นก็ตายได้ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอารมณ์รูปนาม สมมติ หรือปรมัตถ์? ถ้ายังเป็นอารมณ์รูปนามอยู่ ยังต้องตั้งเจตนารู้ ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆ ไม่ค่อยรู้เอง หรือรู้แบบผิวเผิน มักแฉลบออกไปได้ง่าย รูปนามก็จะพัฒนาไปเป็นสมมติได้ ปรมัตถ์มีสามระดับ ปรมัตถ์เบื้องต้น ปรมัตถ์เบื้องกลาง และปรมัตถ์เบื้องสูง ปรมัตถ์เบื้องต้นคืออารมณ์รูปนามนั่นเอง ยังเป็นไปกับอารมณ์พอใจไม่พอใจอยู่ เวลามีอะไรมากระทบ จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดปฏิฆะไปสักพัก กว่าจะรู้ก็นาน แล้วแต่ความแรงของเรื่องที่มากระทบ ปรมัตถ์เบื้องกลางรู้สึกตัวได้เองเป็นส่วนใหญ่ อารมณ์อะไรเกิดขึ้น ชอบไม่ชอบ ปฏิฆะหงุดหงิด จะรู้สึกตัวขึ้นมาเอง แล้วกลับเข้ามาแก้ไขเป็น ระดับไหนเป็นสมมติหรือปรมัตถ์ ให้ดูที่การรู้ตัวได้ช้าหรือเร็ว จิตของเราไปกับการถูกกระทบ ได้มากน้อยแค่ไหน ปรมัตถ์เบื้องสูง […]

รวมคลิปจากเฟซ ๒ (นวัตกรรมแห่งสติ ๒๐-๓๐) ณ ครุสติสถาน ๑๒-๑๗ ก.ค. ๖๐

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ ครุสติสถาน ทุ่งครุ กทม ๑๒-๑๗ ก.ค. ๖๐ คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๐  (ขยายฐานสติ) เช้า ๑๒ ก.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1928524890755933/ …………………………………… คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๒๑  เย็น ๑๒ ก.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1928813390727083/ ……………………………………. คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๒ เช้า ๑๓ ก.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1929060767369012/ ……………………………………… คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๓ เช้า ๑๔ ก.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1929557020652720/ ……………………………………. คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๔ เย็น ๑๔ ก.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1929811860627236/ ……………………………………….. คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๕ (สายดินกันกระแสทุกข์) เช้า […]

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๑๐

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๑๐ พระธรรมเทศนา ณ วัดดอย เย็น ๖ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda เรื่อง เปลี่ยนกรรมวิบากเป็นกรรมฐาน การปลีกวิเวกมีความสำคัญ เหมือนเราซักผ้าเสร็จแล้วไม่ได้นำมาตาก ถึงจะสะอาดแต่ก็ใส่ไม่สบาย บางทีจะแย่ยิ่งกว่าผ้าที่ไม่ได้ซักเสียอีก เช่นเดียวกับใจที่ชำระแล้ว แต่ยังไม่ได้ตากหรืออบ การเก็บอารมณ์ช่วยบ่มใจให้แห้ง ไก่ที่ไข่ออกมาแล้วถ้าไม่กก ก็ไม่เปลี่ยนเป็นลูกไก่ ข้าวที่แช่แล้วถ้าไม่หุงก็ไม่สุก การปลีกวิเวกคือการบ่มใจให้มันสุก จิตที่เราฝึกเหมือนรูปธรรมที่ต้องบ่ม คนอีสานเวลาที่ร่างกายช้ำในก็เอาไปย่าง เพื่อให้เลือดลมไหลเวียน จิตที่ช้ำใจ เครียด ขุ่นเคือง ก็ต้องเอาไปย่าง อารมณ์ที่ขึ้นสูงพอตกลงมาแรงก็เลยช้ำ อารมณ์พอใจขึ้นสูง พอเสียใจหล่นตุ้บลงมาเลย ช้ำแล้วช้ำอีก แต่ไม่เคยเอาไปย่าง ร่างกายนานๆ จะบอบช้ำสักที แต่จิตใจมีเรื่องให้บอบช้ำทุกวัน วันละหลายครั้ง เราจึงมาอบรมให้จิตเข้มแข็ง ตกลงมาสูงขนาดไหนก็ไม่ช้ำ ลูกบอลตกลงมาไม่ช้ำ ยิ่งตกก็ยิ่งกระเด้ง เพราะข้างในมันว่าง ถ้าจิตว่างถูกกระทบเท่าไรก็ไม่ช้ำ ขึ้นสูงลงต่ำไม่มีปัญหา […]

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๗

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เย็น ๑๖ ก.ค. ๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง ตามรู้ด้วยความแยบคาย ในระหว่างทางมีสิ่งมาทดสอบเยอะแยะมากมายไปหมด แล้วแต่วาสนา ใครทำมาดีก็จะไม่สับสนลังเลมุ่งไปทางเดียว ปัญหาอุปสรรคระหว่างทางเยอะมาก ถ้าหากว่าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วย มันจะต้องมีจุดหักเห ณ จุดใดจุดหนึ่งจนได้ เราต้องอธิษฐานจิตแต่แรก อาตมาตั้งจิตอธิษฐานแต่แรกว่า “ข้าพเจ้าปฏิบัติวิธีนี้จะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไร แต่ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม” แล้วก็มุ่งมั่นว่า ทางไหนที่จะเบี่ยงเบนออกไปจากสัมมาทิฏฐิก็ให้ละ คำนิยามสัมมาทิฏฐิ คือ ๑ ให้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์ ไม่ใช่ที่ตั้งของเรา ๒ ทุกข์ต้องมีเหตุ ไม่ได้เกิดโดยบังเอิญ ๓ ทุกข์ดับได้ ๔ ให้ค้นหาวิธีดับทุกข์ จับจุดนี้ให้มั่นคงแล้วจะไม่ไขว้เขว ศาสดาอาจารย์ไหนมาอธิบายได้ไพเราะลึกซึ้งอย่างไร ถ้าไม่ลงล็อคสี่ข้อนี้ ก็ยังไม่ใช่ บางท่านอาจจะเป็นแต่อธิบายไม่เป็น ตรงนั้นน่าเชื่อถือมากกว่า ถ้าเป็นจริงจะดูออกว่าเป็น แต่ถ้าอธิบายจนหยดเยิ้มหยดย้อย แต่ไม่เป็นก็จะรู้โดยสามัญสำนึก แม้แต่สุนัข เราจะรู้ว่าตัวไหนมันรักหรือมันชังเรา เราต้องเชื่อมั่นในตัวรู้นี้อย่างมั่นคง ถ้าไม่เชื่อมั่นอย่างมั่นคงแล้ว ต้องมีอันไขว้เขวสับสนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เราต้องไม่ว่อกแว่กกับสิ่งข้างทาง มุ่งมั่นทำสิ่งที่เป็นกุศล พยายามละสิ่งที่จะทำให้เดือดร้อนในภายหลัง […]

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๕

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๕ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda เรื่อง สายดินกันกระแสทุกข์

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๐

พระธรรมเทศนา “นวัตกรรมแห่งสติ ๒๐” ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๕ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda เรื่อง ขยายฐานสติ สติมีสองระดับหรือสองฐาน ระดับที่คนทั่วไปพยายามจะตั้งสติ ที่เรามาปฏิบัติ เราต้องการขยายฐานสตินี้ ให้เป็นฐานสติ ฐานสมาธิ ฐานปัญญา ที่กว้างขึ้น ถ้าฐานสติกว้างเราก็จะได้ฐานสมาธิ ถ้าฐานสมาธิกว้างเราก็จะได้ฐานปัญญาด้วย ฐานสติเหมือนแผ่นดินกลมๆ ฐานสมาธิเริ่มสร้างเจดีย์ ฐานศีล ฐานสัมปชัญญะ ฐานปัญญา สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เขาสร้างเจดีย์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก เจดีย์มาจากคำว่าจิตติ แปลว่าเป็นที่ตั้งของจิต จิตเป็นที่ตั้งของตัวระลึก ระลึกถึงพระรัตนตรัย จิตที่มันจะตั้งได้ ต้องมีฐานสี่ฐาน ฐานสติ ฐานศีล ฐานสมาธิ ฐานปัญญา เวลาสร้างบ้านหรือสร้างเจดีย์ ต้องปรับฐานให้เรียบก่อน แล้วค่อยตอกเสาเข็ม ฐานสติมีสองมิติ มิติที่กว้างและมิติที่ลึก ฐานสติของคนทั่วไปที่ยังไม่เจริญสติ เป็นฐานที่แคบและไม่ลึก คนจึงมีความทุกข์เพราะจิตไม่มีที่ตั้ง จิตไปซ้าย […]

สติ เคล็ดลับมองด้านใน ฉบับวัดแพร่แสงเทียน

หนังสือ “สติเคล็ดลับมองด้านใน คู่มือการเจริญสติ” ฉบับวัดแพร่แสงเทียน พระพุทธยานันทภิกขุ ๒๕๓๖ ตอนที่๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานอบรม ก็ขอให้ตั้งใจฟังกันตามสบาย ส่งใจมาทางนี้ อย่าส่งใจไปทางอื่น ปีนี้ก็นับว่าเป็นปีสำคัญเลยทีเดียว เพราะมีพระสงฆ์สามเณรมาร่วมกันเป็นจำนวนมากขึ้นตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติที่เราทำกันอยู่นี้ มีผลทำให้เกิดการดับทุกข์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติมาก่อนคงจะเข้าใจ และได้รับอานิสงส์กันพอสมควร เพราะถ้าหากวิธีนี้ไม่ได้ผลจริง สมาชิกก็คงไม่เพิ่มขึ้น การที่พระภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลาย ได้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น นี่ก็แสดงให้เห็นถึงผล หรืออานิสงส์ที่ปฏิบัติกันมาว่ามีจริง เป็นจริง ทุกวันนี้การที่จะมาปฏิบัติกันจริงๆ นั้นหายากมาก เพราะปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ค่อยจะเอื้ออำนวย ๑.๑ อุปสรรคการจัดงานอบรม ประการที่ ๑ ผู้ที่มาสอนหรือมาชี้แนะให้การอบรมนั้น ถ้าจะว่าตรงๆ ก็คือไม่รู้จริง ไม่เห็นจริง ไม่เข้าใจจริง แต่ก็นำเรื่องหรือสิ่งนั้นๆ มาบอกสอน ทำให้ผู้ฟัง ผู้ปฏิบัติ ตามเข้าใจไม่ได้ ประการที่ ๒ ผู้จัดการ คือผู้บริหารงาน ใช้วิธีการที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจมีพิธีรีตรองมากไปบ้าง บางแห่งก็สวดมากไป บางแห่งก็บรรยายมากไป บางแห่งก็ใช้วิธีการหลายอย่างมาผสานกัน ไม่เป็นเอกภาพ ทำให้ผู้ปฏิบัติไม่มีอารมณ์ร่วม ก่อให้เกิดความหงุดหงิด […]