กฐินสามัคคี วัดพระธาตุแสงเทียน (๒๙ ต.ค. ๖๐)

#แจกฟรีหนังสือสำหรับผู้ร่วมทำบุญงานกฐินวัดพระธาตุแสงเทียน วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เลขที่บัญชี 012-1-12932-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสูงเม่น

Line ID: Nuch_5205 โทร. 081-9184480

“นาโนแห่งมหาสติ” คือของขวัญล้ำค่าที่หลวงพ่อพระพุทธยานันทภิกขุ(หลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโท)และทีมงานเผยแพร่สื่อธรรมพุทธยานันทภิกขุ ตั้งใจมอบแด่ทุกท่านที่ไปร่วมงานกฐินสามัคคีวัดพระธาตุแสงเทียน(วัดดอย)ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัยในวันที่ 29 ตุลาคม 2560

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมคำบรรยาย ของ หลวงพ่อในงานอบรม “การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว” ในสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มศิษย์ที่ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามคำแนะนำการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวใน Version ของหลวงพ่อแล้ว หลายๆท่านเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ จึงได้อาสาช่วย กันถอดคัดลอกเสียงธรรมบรรยายของหลวงพ่อออกมา แล้วเรียบเรียง ขัดเกลาสำนวน ส่งมาถวายให้หลวงพ่ ปรับปรุงเนื้อหาให้น่าอ่านมากขึ้น แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม
สาระสำคัญที่หลวงพ่อ ได้นำมาเน้นย้ำในช่วงการเผยแพร่ในยุคหลังๆนี้ พอจะแยกเป็นประเด็นสำคัญๆได้ดังนี้
1. เน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่าง สติแบบสัญชาตญาณ กับสติแบบปัญญาญาณ
2. เน้นให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าวิธีการเปลี่ยน แปลงกฎของไตรลักษณ์ ให้เป็นกฎของไตรสิกขานั้นทำได้อย่างไร
3. เน้นการรักษาความสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งรูปและนาม ด้วยวิธีการเจริญสติกับการ ออกกำลังกายทุกๆเช้า
4. เน้นการยกระดับกำลังของ สติให้เข้มแข็ง และต่อเนื่องมากขึ้น ด้วยการจัดให้มีการเข้าเก็บอารมณ์เข้มแก่คนที่เคยเจริญสติมานานพอสมควรแล้ว
5. เน้นการสังเกตและศึกษาการทำงาน ของกายและจิตในเชิงลึก เป็นธัมมวิจยะแบบรูปธรรม โดยให้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปธรรม ไปเป็นนามรูป และจากนามรูปเป็นนามธรรมได้อย่างไร
6. เน้นการศึกษาและเฝ้าดูการเกิด-ดับทั้งรูปและนาม การที่จะบรรลุถึงความรู้สัจจะขั้นสูงสุดนั้น จำเป็นต้องผ่าน จุตูปปาตญาณ คือการบรรลุถึงขั้นตอนการเกดิดับทั้งขั้นสมมติและปรมัตถ์
7. เน้นการฝึกฝนให้เห็นการดับไปตามลำดับ
7.1 เบื้องต้นให้ตามดูการเกิดดับของรูปนาม โดยผ่านการเคลื่อนไหว ให้ตามรู้การหยุด และการเคลื่อนของจังหวะมือให้ชัดเจนเสมอ
7.2 ตามรู้การเกิดดับของเวทนาทางกาย ด้วยการตามดูอาการหนัก-เบาที่ปรากฏในขณะเคลื่อนไหวกาย เห็นความรู้สึกทางกาย
7.3 ตามรู้การเกิด-ดับของจิต โดยผ่านความคิด ที่กำลังเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปแต่ละครั้ง ให้ตามรู้เท่าทันความคิดทั้งดีและไม่ดี ให้ได้มากที่สุด แล้วสลัดทิ้งไป
7.4 ตามดูการเกิด-ดับของธรรมารมณ์ ที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะทั้ง 6 ตามดูให้ถี่ จนเห็นการเกิดดับขั้นสุดท้าย อันเป็นการดับไปของอวิชชาอย่างสนิทและถาวร จนไปเห็นการดับอาสวะขั้นสุดท้ายคือ อวิชชาสวะ เป็นอันจบกิจการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง
หลังจากได้ทำการพิสูจน์ตามหลักการทั้ง 7 ประการนี้ ด้วยการทำการสาธิตและทำ workshop ในคอร์สอบรมในสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นเวลาหนึ่งปี ผลปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างรวดเร็วและชัดเจน
จึงขอเชิญชวนกลุ่มศิษย์พุทธยานันทภิกขุทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินสามัคคีวัดพระธาตุแสงเทียนในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ขณะนี้”หนังสือนาโนสติ”ยังไม่มีจำหน่าย เจ้าภาพตั้งใจพิมพ์ถวายหลวงพ่อเพื่อแจกเป็นของขวัญแด่ทุกท่านในงานกฐินเท่านั้น

*เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีและปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุแสงเทียน วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เลขที่บัญชี 012-1-12932-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสูงเม่น

Line ID: Nuch_5205 โทร. 081-9184480

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaดิเรกศักดิ์สิทธิ์นวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา Dynamic Meditationนวัตกรรมแห่งสติmindfulnessclubชมรมคนรักสติพลิกใจให้ตื่นรู้เซนสยาม