งานกฐินและงานฉลองพระบรมธาตุแสงเทียน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน