กำหนดการของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

 • วันศุกร์ 27 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
  งานฌาปนกิจสลายสรีระธาตุของหลวงพ่อทอง ถาวโร
  ณ วัดป่าศิลาทอง ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
 • วันเสาร์ 28 มีนาคม
  อบรมที่วัดบ้านโนนสูงสะอาด จตุรัส ชัยภูมิ
 • วันจันทร์ที่ 29-30 มีนาคม
  เป็นเจ้าภาพและแสดงธรรมในงานฌาปนกิจ
  สลายสรีระธาตุของหลวงพ่อสงคราม ธัมมวโร
  ณ สำนักป่าช้าแกดำ อ.แกดำ มหาสารคาม
 • 1-7 เมษายน อบรมปฏิบัติสติภาวนาวิปัสสนาอุทิศให้กับ
  หลวงพ่อมหาบัวทอง พุทธโฆสโก
 • วันอังคาร 7 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
  งานฌาปนกิจสลายสรีระธาตุของหลวงพ่อมหาบัวทอง พุทธโฆสโก
  ณ วัดโพนทอง บ้านหนองแก อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • 9-15 เมษายน อบรมงานวิปัสสนาเบิกตาธรรม
  และทำพิธีบรรจุพระธาตุองค์หลวงพ่อเทียนไว้ในรูปเหมือน
  ทั้ง 15 รูป ซึ่งจะนำไปประดิษฐานไว้รอบพระธาตุแสงเทียน
  ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่
 • 1-7 พฤษภาคม คอร์สอบรมวิปัสสนา
  ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ตรัง
  สมัครลงทะเบียน: คุณต้นกล้า มือถือ: 081-737-6276
 • 9-10 พฤษภาคม อบรม “เจริญสติเจริญปัญญา”
  ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
 • 10 พฤษภาคม เดินทางกลับสหรัฐอเมริกา
 • 11-15 พฤษภาคม อบรมที่วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส
 • 15-22 พฤษภาคม อบรมที่วัดลาวสามัคคีธรรม ยูทาห์
 • 22-30 พฤษภาคม อบรมที่วัดธัมมาราม ชิคาโก อิลลินอยส์
 • 1-3 มิถุนายน สาธิตการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่า ชิคาโก
 • 5-14 มิถุนายน อบรมที่วัดพระมหาชนก เกรฟฟิน แอตแลนตา จอร์เจีย
 • 15 มิถุนายน เดินทางจากสหรัฐอเมริกา สู่ประเทศเยอรมัน
  เยื่ยมชมกิจการเผยแพร่พุทธศาสนาในด้านวิปัสสนาธุระ
  ในประประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป
 • 27-30 มิถุนายน ช่วยงานกิจกรรมประจำปีของ
  วัดศรีมงคล เมืองสตราดบวก ฝรั่งเศส
 • 1-10 กรกฎาคม อบรมที่วัดศรีมงคล
  เมืองสตราดบวก ฝรั่งเศส
 • 13-15 กรกฎาคม เดินทางกลับมาจำพรรษาที่ประเทศไทย
  ณ วัดพระธาตุแสงเทียน แพร่
 • 14-15 พฤศจิกายน อบรม “เจริญสติเจริญปัญญา”
  ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
 • 21-28 พฤศจิกายน คอร์สอบรมเจริญสติเจริญปัญญา
  ณ อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
  สมัครลงทะเบียน: คุณพิชามญชุ์ มือถือ: 081-913-5031

26 มีนาคม 2558