กำหนดการของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

๑๗-๒๕ พฤศจิกายน อบรมเจริญสติเจริญปัญญา

คณะอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอาศรมศิลป์

ณ วัดแพร่แสงเทียน อ.ร้องกวาง แพร่

สมัครที่ คุณภคมน: ๐๘๖-๓๖๔๔๕๑๙

(รับบุคคลทั่วไป)

๓-๖ ธันวาคม ล้างพิษกาย สลายพิษใจ

วัดถ้ำแสงเทียน อ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

๘-๑๕ ธันวาคม อบรมเจริญสติเจริญปัญญา

คณะอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอาศรมศิลป์

ณ อาศรมมาตา (คุณแม่เล็ก) นครราชสีมา

(รับบุคคลทั่วไป)

๑๘ ธันวาคม เดินทางกลับวัดป่่าพุทธยานันทาราม

ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

_/|\_ _/|\_ _/|\_

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖