กำหนดการหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

☆ กำหนดการอบรมจริญวิปัสสนา (๒๕๖๐) ☆
พระวิปัสสนาจารย์》 โดย หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทธยานันโท และทีมงานศิษย์พุทธยานันทะ พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดพระธาตุแสงเทียน อ. เด่นชัย จ.แพร่

1. * ๑ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐
วัดพระธาตุแสงเทียน
บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
รับ ๓๐ ท่าน
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านใดประสงค์ร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ ติดต่อทีมงานผู้รับสมัคร
สมัครติดต่อ :-
นุชรี ๐๘๑-๙๑๘ -๔๔๘๐
2. * วันเสาร์ที่ ๙-๑๒ กันยายน
ปฏิบัติบูชา หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
วาระพิเศษ เนื่องในวาระละสังขารครบ ๒๙ ปี จึงมีการจัดอบรม แบบต่อเนื่อง ๓ คืน ๔ วัน วันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้สมัครเข้าฝึกคอร์ส ต่อเนื่อง ต้องสามารถพักค้างคืนได้ รับเฉพาะคนเก่า ไม่เกิน ๕๐ คน (ปิดรับแล้ว)
สำหรับคนใหม่ สามารถมาร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ได้เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ไม่ค้างคืน
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ชั้น ๒
สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
สมัครลงทะเบียน: www.regis.bia.or.th หรือ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นโถงล่าง
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. * วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี หลวงพ่อเทียน
วัดโมกขวนาราม ต.บ้านเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
แสดงธรรมเทศนา ” อยากให้คนรุ่นใหม่ คิดถึงอะไร เมื่อได้ยินชื่อ หลวงพ่อเทียน”
4. * วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
โครงการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว เด็กนักเรียน ๙ โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต ๒ อำเภอเด่นชัย จ.แพร่
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่
5. * วันที่ ๑๓-๑๘ ตุลาคม
จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่
ครุสติสถาน (ของ รร.รุ่งอรุณ)
ถนนพระราม ๒ ใกล้วัดบัวผัน
แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ
รับภายในเฉพาะนักศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์
ลงทะเบียนเวลา ๘.๐๐ น
6. * วันที่ ๑๙ ตุลาคม
เวลา ๑๒.๓๐ น. งานปิดตัวโครงการอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเด็กนักเรียน ๙ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต ๒ อำเภอเด่นชัย จ.แพร่
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่
7 * วันที่ ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม
คอร์สสติคือศิลปะแห่งชีวิต ที่สิ้นทุกข์
สวนพันดาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
(ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา)
สมัครติดต่อ
คุณทัศนีย์ (น้อง): ๐๙๘-๘๔๒-๔๒๙๕
คุณนุชรี: ๐๘๑-๙๑๘-๔๔๘๐
8. * วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
งานทอดกฐิน วัดพระธาตุแสงเทียน
(วัดดอย) อ.เด่นชัย จ.แพร่
@สนใจ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองกฐินติดต่อ
*โรงเรียนรุ่งอรุณ
*คุณนุชรี โทร ๐๘๑-๙๑๘๔-๔๘๐
* คุณสมชาย โทร ๐๘๗๓๑๑๓๑๒๙
* คุณนนทกร โทร ๐๙๕๔๑๙๖๙๓๕
*ครูจิ โทร ๐๙๕๕๙๘๗๗๖๗
9. * วันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤศจิกายน
คอร์สเก็บอารมณ์เข้ม
ม่อนมิ่งขวัญ(ดอยสะโง้ะ)
สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จำนวน ๒๐ คน (ปิดรับแล้ว)
(ร่วมบุญ ตามกำลังศรัทธา)
สมัครติดต่อ
คุณนุชรี: ๐๘๑-๙๑๘-๔๔๘๐
: นัดหมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓
รถตู้จะมารับที่สนามบินเวลา ๑๑.๐๐ น. เพื่อขึ้นดอยสะโง๊ะ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
วันพุธที่ ๒๙ พิธีปิด เวลา ๑๒.๐๐ น.
10. วันที่ 20-27 ธันวาคม
คอร์สเก็บอารมณ์เข้ม ที่สวนกมล อ.แม่สอด จ. ตาก
จัดโดยกลุ่มธรรมสังคีต (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
จำนวน 40 คน (กำลังเปิดรับ)
(ร่วมบุญ ตามกำลังศรัทธา)
สมัครติดต่อ ที่ครูต่าย
0857313200
เวลา 09.๐๐ น. ลงทะเบียน
วันที่ ๒๗ พิธีปิด เวลา ๑๒.๐๐ น.
………….
.***ข้อควรปฏิบัติผู้เข้าปฏิบัติสติภาวนาทุกคอร์ส ต้องทำตามกติกาดังนี้
๑. หากมีการยกเลิกการสมัครในคอร์สใดก็ตาม
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ – ๒ สัปดาห์
ที่คุณนุชรี: ๐๘๑-๙๑๘-๔๔๘๐ หรือผู้ที่รับสมัคร
๒. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพพระธรรม การแต่งกายทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ควรใช้เสื้อสีขาวเท่านั้น
กางเกงขายาวผ้าเนื้อหนาหรือผ้าถุง สีขาว หรือสีเข้ม
*** งดใส่เสื้อยืดรัดรูปคอกว้างหรือกางเกงบาง(ควรใส่ซับใน) งดใส่กางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น
๓.สตรีที่ไว้ผมยาวควรมัดเก็บผมให้เรียบร้อย
๔.เนื่องจากเป็นคอร์สเก็บอารมณ์เข้ม ขอให้ผู้เข้าอบรม “ปิดวาจา” และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติ ท่านอื่น หากฝ่าฝืนจะเชิญออก จากคอร์ส และ ตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าคอร์สต่อไป
☆☆☆☆☆☆☆☆
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มศิษย์พุทธยานันทภิกขุ
<<< update 21/09 2560>>>