กำหนดการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย หลวงพ่อมหาดิเรก

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

วันที่ ๑๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕???????? อบรมกลุ่มคณะพยาบาล จากโำรงพยาบาลศรีนครินทร์

………………………………???????????? ณ วัดถ้ำแสงเทียน อ.ภักดีชุมพล?? ชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม? ๒๕๕๕??? กิจกรรม “มอบรักด้วยธรรม” ครั้งที่ ๓๒

เวลา ๐๘.๐๐ -? ๑๖.๐๐ น.????????????????? ณ? ห้องประชุม ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า

………………………………????????????? โรงพยาบาลศรีนครินทร์?? ขอนแก่น

วันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม? ๒๕๕๕???????? วัดพระธาตุแสงเทียน? อ.เด่นชัย? แพร่

วันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน? ๒๕๕๕?????????? วัดแพร่แสงเทียน? อ.ร้องกวาง แพร่

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~