กำหนดงานฌาปนกิจสลายสรีระธาตุของพระอาจารย์ 4 รูป

กำหนดงานฌาปนกิจสลายสรีระธาตุของพระอาจารย์ 4 รูป ในสายงานหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

 1. หลวงพ่อทอง ถาวโร
  อายุ 82 ปี 20 พรรษา มรณภาพด้วยโรคชรา
  ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
  ณ วัดบ้านนางแดด ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
 2. พระอาจารย์บุญศรี ทันตจิตโต
  อายุ 44 ปี 8 พรรษา มรณภาพด้วยโรคมะเร็ง
  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
  ณ วัดมงคลหัตถี บ้านหัวช้าง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
 3. หลวงพ่อสงคราม ปัญญาวโร
  อายุ 74 ปี 52 พรรษา
  มรณภาพด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองเสื่อมสลาย
  ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
  ณ สำนักป่าช้าแกดำ อ.แกดำ มหาสารคาม
 4. หลวงพ่อมหาบัวทอง พุทธโฆสโก
  อายุ 75 ปี 27 พรรษา มรณภาพด้วยโรคมะเร็งปอด
  ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
  ณ วัดโพนทอง บ้านหนองแก อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ

จึงขอเรียนเชิญเพื่อนสหพรหมจารีและญาติธรรมทุกท่าน ร่วมพิธีสลายสรีระธาตุตามสมควรแก่ศรัทธาปสาทะด้วยเทอญ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
23 มีนาคม 2558