::: กำหนดงานอบรม ปีพ.ศ.๒๕๕๕ :::


***สายงานการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน***

๕-๑๑ มี.ค. วัดศรีสุมังราม อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ (๐๘๕-๐๑๒๗๔๑๗)
๘-๑๕ มี.ค. วัดเทพนิมิต อ.บ้านฝาง ขอนแก่น (๐๘๙-๒๗๙๐๕๘๖)
๙-๑๕ มี.ค. วัดภูเขาธรรม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ (๐๘๗-๗๗๙๐๓๗๙)
๑๕-๒๒ มี.ค. วัดป่าอกาลิโก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ (๐๘๑-๐๖๔๑๒๗๕)
๒๓-๓๐ มี.ค. วัดโนนสูงสะอาด อ.เมือง ชัยภูมิ (๐๘๑-๑๕๘๔๔๐๒)
————–
๑-๘ เม.ย. วัดโพนทอง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ (๐๘๑-๐๖๘๕๗๘๙)
๔-๑๑ เม.ย. วัดป่าโสมพนัส อ.พนัสนิคม สกลนคร (๐๔๒-๙๘๑๐๐๐)
๑๘-๒๔ เม.ย. วัดป่าหนองกุง อ.ภูเวียง ขอนแก่น (๐๘๕-๗๕๐๙๑๓๕)
๒๔-๓๐ เม.ย. วัดไตรประสิทธิ์ อ.เมือง ขอนแก่น (๐๘๔-๔๒๘๗๗๙๖)
————–
๓๐ เม.ย.- ๕ พ.ค. วัดเหล่าโพนทอง อ.เมือง ขอนแก่น (๐๘๓-๓๔๔๔๑๗๑)
๓๐ เม.ย.- ๗ พ.ค. สำนักอู่ตะเภา อ.เขาย้อย เพชรบุีรี (๐๘๕-๐๑๖๕๙๓๙)
๑๐ – ๑๗ พ.ค. วัดหนองกระสังข์ อ.ตาคลี นครสวรรค์ (๐๘๖-๕๙๑๑๔๑๐)
————-
*ช่วงวันวิสาขบูชา วัดโมกขวนาราม อ.เมือง ขอนแก่น (๐๘๖-๔๕๐๒๘๙๐)

*๑-๑๐ ของทุกเดือน วัดแพร่แสงเทียน อ.ร้องกวาง แพร่ (๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖)
และ ๑-๓๐ เม.ย.

*๕-๑๓ และ ๒๐-๒๗ ของทุกเดือน จัดเก็บอารมณ์ที่
วัดทับมิ่งขวัญ อ.เมือง เลย (๐๘๗-๒๒๐๘๙๙๙)

*๒๐ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย จัดเก็บอารมณ์ ๔๐ วัน
ที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ (๐๘๗-๗๗๙๓๗๙)

หมายเหตุ: งานอบรมยังมีอีกหลายแห่งที่ไม่ได้ลงประกาศ
หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อสอบถามที่
กองงานเลขา (๐๘๗-๒๒๐๘๙๙๙)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~