พระอุโบสถวิหารธรรมใหม่ของวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส

ศาลา วัดป่า 32113

กำหนดการวางศิลาฤกษ์

พระอุโบสถวิหารธรรมหลังใหม่

ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม

โดย? พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขัณติโก )

เจ้าอาวาส วัดหนองแวงพระอารามหลวง? ขอนแก่น

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ นี้

_/|_ _/|_ _/|_

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖