~:~ ขอนอบน้อมกราบนมัสการ ~:~

~:~ ขอนอบน้อมกราบนมัสการ ~:~
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ด้วยเศียรเกล้า
ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้
เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางธรรม
ท่านเมตตาคอยอบรมสั่งสอนตักเตือน
ตลอดจนกิริยามารยาท การพูดการจา
สอนการทำงาน การปฏิบัติเจริญสติภาวนา
การดูแลสุขภาพกายกับใจ
โดยทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่าง
อีกทั้งเอาใจใส่ดูแลและจดจำลูกศิษย์
ทุกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม
เนื่องในวาระที่ท่านมีอายุครบ 63 ปี
ขอนอบน้อมบุญบารมีที่เพียรสะสมมา
ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ
ขอให้ท่านจงมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์
อยู่เป็นต้นไม้ใหญ่ให้ลูกๆได้อาศัยพึ่งพิง
และเติบโตทางด้านจิตวิญญาณสืบไป
ที่สุดนี้…
ขอน้อมกราบขอขมาขอลาโทษ
องค์หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
ที่ลูกได้กระทำผิดประมาทพลาดพลั้งไป
ทั้งทางกาย วาจา ใจ
เท่าที่รู้ถึงการณ์ก็ดี ไม่รู้ก็ดี
ทั้งที่มีเจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดี
ขอได้อดโทษโปรดอภัยทั้งหมดทั้งสิ้น
และได้โปรดอโหสิกรรม
มา ณ ที่นี้ด้วยเจ้าค่ะ.
_/|\_ _/|\_ _/|\_
ภคมน สุรดิฐนันท์
18 กันยายน 2557