อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๖-๑๓ เมษายน ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส รัฐเนวาดา

กำหนดการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
และอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง เป็นวิทยากร
ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::lp3
วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน เตรียมเข้าที่พัก
๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. เปิดปฐมนิเทศ/ปฏิบัติธรรม
๑๗.๓๐ น. พัก/ดื่มน้ำปานะ
๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม/ทำวัตร/ฟังบรรยายธรรม
๒๑.๓๐ น. เข้าที่พัก

วันที่ ๗-๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า/โยคะ/ฟังธรรม
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม)
๐๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม/ฟังบรรยายธรรม
๑๗.๓๐ น. พัก/ดื่มน้ำปานะ
๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม/ทำวัตร/ฟังบรรยายธรรม
๒๑.๓๐ น. เข้าที่พัก
_/|_ _/|_ _/|_
๖ เมษายน ๒๕๕๖