ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี น้อมถวายปัจจัยบุญเพื่อการก่อสร้าง “ศาลามหาสติภาวนาวิหาร”

~:~ ชาวชมรมคนเพียร ~:~
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี
น้อมถวายปัจจัยบุญเพื่อการก่อสร้าง
“ศาลามหาสติภาวนาวิหาร”
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)
บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย แพร่
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
(ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๐๙.๕๙ น.)

ขณะนี้การจัดสร้างศาลาดังกล่าวยังขาดปัจจัยบางส่วน
ทางสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ จึงขอรับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในปีนี้
ขอทานกุศลทั้งปวงที่ท่านตั้งใจบำเพ็ญนี้ จักเป็นมหานิสงส์และจงเป็นพลวปัจจัย
โปรดอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวปฏิบัติธรรมถึงความบรรลุมรรคผลนิพพาน เทอญ

ประธานฝ่ายสงฆ์ : พระพุทธยานันทภิกขุ (Deva Nanda)
ประธานกรรมการ : รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
คณะกรรมการ : สมาชิกชมรมคนเพียร  คุณหมอพรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน   คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่…
ชื่อบัญชี คุณถนอมจิต พุทธมาจารย์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๔๘-๐-๑๙๓๘๔-๘
ธนาคารกรุงไทย
สาขาสี่แยกหนองหอย เชียงใหม่

ติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร
และส่งสำเนาการโอนที่…
Phakhamon Suraditnan ( inbox)
หรือ [email protected]
sms ๐๙๑-๘๖๕๐-๕๖๐
ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุค่ะ
_/|\_ _/|\_ _/|\_
ภคมน สุรดิฐนันท์
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ: สามารถสั่งจองร่วมบุญเสื้อสติ
“พลิกใจให้ตื่นรู้” ตัวละ ๒๕๐ บาท
🙂  ทุกขนาด รวมค่าจัดส่งแล้ว  🙂