ครุสติ ๑๑-๑๗ ก.ค., ส.ค., ก.ย. ๕๙

เชิญร่วมฝึกปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
(พระพุทธยานันทภิกขุ, Deva Nanda)

11-17 ก.ค., ส.ค., ก.ย. ๕๙ ตามรอยอริยะ รุ่น 6 จำนวน 35 คน
ณ ครุสติสถาน (รร.รุ่งอรุณ) ถ.พระราม 2
ใกล้วัดบัวผัน แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ
สมัครติดต่อ: คุณครูจุ๋ม มือถือ 086- 312-7246