ครูชัย ศรีสูงเนิน สอนทำนาแบบไม่ไถ ณ วัดดอย

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยความเมตตาของพระมหาดิเรก ให้ครูชัย ศรีสูงเนิน ฟูกูโอกะน้อยและคู่ชีวิต จากขุนตาล จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้กสิกรชาวบ้าน เรื่องการทำนาแบบไม่ไถ ตามแนวดร.แสวง รวยสูงเนิน พ่อคำเดื่อง ภาษี ที่วัดพระธาตุแสงเทียน บ้านปากปาน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พรัอมกันนี้ศิลปินล้านนา อ.ประสาท ประเทศรัตน์ และ อ.อำนวย จากโฮมบุญอโศก ก็มาร่วมให้ความรู้กับชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย..
กิจกรรมวันพระใหญ่ในช่วงเข้าพรรษา..

cr: นันท์ ภักดี (Phakdee Nun)