คลิปบรรยาย slide show with Dhamma talk

แช่แบบไม่รู้

ปุจฉา:
 
กราบนมัสการเจ้าค่ะ
หนูขอเรียนถามถึงวิธีการแก้อารมณ์
ให้ผู้ปฏิบัติที่ติดอารมณ์ค่ะ
 
ถ้าเกิดคนคนนั้น
แช่อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนาน ๆ
จนเกิดความท้อแท้สิ้นหวัง
ในการปฏิบัติ
เราจะมีวิธีช่วยเขายังไงคะ
 
วิสัชชนา:
 
แก้ไขด้วยการทำความเข้าใจ
ในการปฏิบัติให้ถูกต้องเสียก่อน
ค่อยลงมือปฏิบัติ
 
ถ้าเขาเข้าใจผิด
มันก็แก้ปัญหาการปฏิบัติไม่เป็น
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
เราสอนให้แก้ปัญหา มิใช่ก่อปัญหา
 
คือไม่ให้แช่อยู่กับเวทนาต่างๆ
ไม่ว่าสุข หรือทุกข์
ต้องบำบัดแก้ไขให้หมดไป
 
ถ้าทนไม่ได้ ต้องแก้สถานเดียว
คือห้ามแช่แบบไม่รู้
ถ้าเจตนาจะแช่ มันไม่มีปัญหา
 
แต่ที่เป็นปัญหา เพราะแช่แล้วไม่รู้
ก็ให้กล้บมารู้สึกด้วยตัวสติสัมปชัญญะ
เท่านี้ก็จบ
พระพุทธยานันทภิกขุ