รวมคลิปจาก You Tube: Direk Saksith ณ วัดดอย ๑๙-๒๔ ก.ค.๖๐

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda

นวัตกรรมแห่งสติ ๔๐

นวัตกรรมแห่งสติ ๓๙

นวัตกรรมแห่งสติ ๓๗

นวัตกรรมแห่งสติ ๓๕

นวัตกรรมแห่งสติ ๓๔

นวัตกรรมแห่งสติ ๓๒

นวัตกรรมแห่งสติ ๓๑