คอร์ส “การศึกษาไตรลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขา” ณ ยุวพุุทธิกสมาคมฯ ปทุมธานี วันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

คอร์ส “การศึกษาไตรลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขา”  ณ ยุวพุุทธิกสมาคมฯ ปทุมธานี วันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda

การจัดคอร์สอบรมภาวนาที่อยู่พุทธิกสมาคมครั้งนี้ได้รับผลการอบรมดีมากเพราะว่า ผู้เข้ารับการอบรมล้วนแต่เป็นผู้มีพื้นฐานการทำวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหวและการมีพื้นฐานการทำแบบอานาปานสติแบบพอง ยุบ มาก่อน
นักปฏิบัติทุกคนจะมีความตั้งใจศึกษาวิธีการนี้ ที่เรานำเสนออย่างจริงจัง และได้ทำการวิเคราะห์วิจัยในเรื่องที่นำเสนอ อย่างละเอียดถี่ถ้วน
ซึ่งในครั้งนี้เราได้ตั้งหัวข้อเรื่องการภาวนาว่า การศึกษาไตรลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขา
ด้วยการที่เราได้มีการปฏิบัติแบบวิเคราะห์วิจัยการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนี่เอง
จึงทำให้นักปฏิบัติได้ติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้อารมณ์กรรมฐานในเวลาอันสั้น
ดังนั้นจึงขอแนะนำให้นักปฏิบัติทุกท่าน ที่ผ่านการอบรมรอบนี้แล้ว ให้ติดตามศึกษาเรื่องนี้กันต่อไป
ถ้าใครมีอุปสรรคและปัญหาในวิธีการนี้ ก็ขอให้ถามปัญหาเข้ามา พร้อมที่จะแก้ไขข้อข้องให้ตลอดเวลา