คอร์ส เดินตามแนวหลวงพ่อเทียน

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร เดินตามแนวทางหลวงพ่อเทียน โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท และ พระอธิการครรชิต อกิญจโน
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สมัครปฏิบัติได้ที่ http://www.ybat.org/apply/

************************
#ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
#สร้างคนสร้างที่ใจ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕
Line : @ybat

สมัครปฏิบัติธรรมออนไลน์ได้ที่
http://www.ybat.org/apply/
แฟนเพจ https://www.facebook.com/ybatpage
เว็ปไซต์ http://www.ybat.org/