ค่ายปรมัตถภาวนา วัดพระธาตุขุนห้วยสด จ.พะเยา

ค่ายปรมัตถภาวนา วัดพระธาตุขุนห้วยสวด อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1- 30 มีนาคม 2560