งานสัมนาเครือข่ายเอเชีย-แปซิฟิก

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ได้เข้าร่วมสัมนาเรื่องการศึกษาแบบองค์รวม

ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์

นำโดย รศ.ประภาภัทร นิยม? ผู้อำนวยการโรงเรียน “รุ่งอรุณ”