เจริญสติเจริญภาวนา ๒๖ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

งานอบรมเจริญสติเจริญภาวนา?กับหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

๒๖ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ? SMOKY MOUNTAIN, ?KNOXVILLE, ?TENNESSEE