งานเปิดอาคารพุทธเมตตา ที่วัดพระมหาชนก เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกา

เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในอเมริกา

วิธีการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการแล้ว
ณ วัดพระมหาชนก เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกา
โดยท่านพระครูปิยธรรมวิเทศ ผู้ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธา
ในวิธีการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนมานานแล้ว
เคยได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
เป็นศิษย์ระดับต้นของหลวงพ่อเทียนมาก่อน
ได้นำวิธีการนี้มาศึกษาด้วยตนเองมาเรื่อยๆจนเข้าใจแจ่มแจ้ง
และเก็บอารมณ์เข้มด้วยตนเอง เป็นเวลานานถึงสามเดือน
จึงออกมาสร้างสำนักปฏิบัติแห่งนี้ ตามคำนิมนต์ของญาติโยมในรัฐจอเจียร์
ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ
พร้อมทั้งสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้จนสำเร็จ
ปัจจุบัน อาคาร 3 ชั้นหลังนี้ ประกอบด้วยที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ชั้นล่างเป็นห้องบรรยาย ห้องครัวและห้องอาหาร
ชั้นสอง เป็นหอพักทั้งหญิงและชายคนละด้าน พร้อมห้องน้ำ
และชั้นสามเป็นสถานที่ปฏิบัติโดยเฉพาะ มีขนาดกว้างขวางพอสมควร
สามารถพักได้จำนวน 50 คนขึ้นไป
คอร์สปฏิบัติ: 1-8 มกราคมนี้ (กำลังรับสมัคร)
และเดือนพฤษภาคมของทุกปี (จะปฏิบัติทั้งเดือน หรือภาวนา 5-7 วันก็ได้)

พระพุทธยานันทภิกขุ
1 มกราคม 2560