จิตเหมือนหุ่นไล่กา

เรื่องของจิตท่านจึงกล่าวไว้หลายมิติ
เมื่อเข้าไปสู่ภาวะของจิตแล้ว
เหมือนหุ่นไล่กาที่อยู่กลางท้องนา

หุ่นไล่กามันจะทำหน้าที่เคลื่อนไหว
ต่อเมื่อมีลมมากระทบ
เหมือนคนจริงเลย
พวกนกกามันก็กลัว

จิต เหมือนกับหุ่นไล่กา
อารมณ์ที่มากระทบ เหมือนกับลม
ในลักษณะของจิตที่มันแกว่งไปตามลม
มันก็จะไหว
พอเรารู้ว่าจิตมันไหว
เราก็สามารถปรับให้มันนิ่งได้

ลมที่พัดข้างนอก
อย่างที่เป็นรูปธรรม
เราปรับมันไม่ได้

แต่ลมที่พัดข้างใน
เป็นนามธรรม
คือวิตกวิจาร มากระทบ
เราปรับมันได้เรื่อยๆ

พระพุทธยานันทภิกขุ

 

ไฟล์เสียง “เบิกตาชาวอาศรม” ตอน “จิตตานุปัสสนา”
https://www.buddhayanando.com/?p=6741