ดอยสะโงะ ๒๓-๓๐ พ.ย. ๕๙

ประมวลภาพการฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ โดยพระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, Deva Nanda ณ ดอยสะโงะ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓-๓๐ พ.ย. ๕๙