ตามรอยอาริยะ รุ่น๖ ครุสติสถาน ๑๑-๑๗ ก.ค. ๕๙

เจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ คอร์สตามรอยอาริยะ รุ่น๖ ครุสติสถาน ๑๑-๑๗ ก.ค. ๕๙ ดำเนินการฝึกอบรมโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท 90% เข้าถึงธรรมและเห็นเส้นทางธรรม