ตารางอบรม

รายละเอียดการอบรม

ลำดับ รายละเอียด วันที่ สถานที่ สถานะรับสมัคร

อบรมเจริญสติและจำพรรษา

สอบถาม คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖

๓๑ กรกฎาคม -๑๑ สิงหาคม   วัดแพร่แสงเทียน
อ.ร้องกวาง แพร่
542881 
ลงทะเบียน
 

 อบรมเจริญสติและจำพรรษา
สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙

๓๑ กรกฎาคม -๑๑ สิงหาคม  ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ 542881 
ลงทะเบียน
อบรมคณะครูประถม รร.รุ่งอรุณ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๕๐ คน  ๑๓-๑๘ สิงหาคม รร. รุ่งอรุณ กรุงเทพฯ

ไม่รับบุคคลทั่วไป

อบรมคณะครูมัธยม รร.รุ่งอรุณ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๕๐ คน  ๒๐-๒๗ สิงหาคม รร. รุ่งอรุณ กรุงเทพฯ    ไม่รับบุคคลทั่วไป
คอร์สเก็บอารมณ์เข้ม ครั้งที่ ๒
สอบถาม คุณถนอมจิต(ครูเอ): ๐๘๑-๔๗๒๕๒๐๐
๒๘ สิงหาคม-๒ กันยาย สวนธรรมจันทร์ไม้หอม
ลำพูน
ออนไลน์
อบรมเจริญสติและจำพรรษา
สอบถาม: คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖
๓-๘ กันยายน  วัดแพร่แสงเทียน
อ.ร้องกวาง แพร่
ออนไลน์
อบรมเจริญสติและจำพรรษา
สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙
๓-๘ กันยายน  วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ ออนไลน์
อบรมครูสติ ครั้งที่ ๕ ๑๐-๑๘ กันยายน   สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ ออนไลน์
คอร์สปฏิบัติธรรม
สอบถาม คุณสุนันทา: ๐๘๕-๑๑๔๐๓๘๔
หรือคุณวรรณรัตน์: ๐๘๙-๗๔๗๑๒๐๒
๒๑-๒๕ กันยายน  อาศรมมาตา (คุณแม่เล็ก)
อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
ออนไลน์
๑๐ จำพรรษา
สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙
๒๖-๓๐ กันยายน  วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ ออนไลน์
๑๑ คอร์สอบรมปฏิบัติธรรม จ.ตรัง
สอบถาม คุณต้นกล้า: ๐๘๙-๙๘๙๗๙๗๖

 
๑-๗ ตุลาคม  จ.ตรัง ออนไลน์
๑๒   อบรมครูสติ ครั้งที่ ๖ ๑๐-๑๘ ตุลาคม สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ ออนไลน์
๑๓ คอร์สเจริญสติเจริญภาวนา
สอบถาม:  ๐๘๙-๔๔๑๖๗๖๑, ๐๘๕-๑๕๒๓๐๐๐
๑-๗ พฤศจิกายน เบิกฟ้าธรรมาศรม
อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ออนไลน์