ติดอารมณ์

คำถาม

การติดอารมณ์ทั้งในและนอกรูปแบบ คืออย่างไร?

คำตอบ

การติดอารมณ์ในรูปแบบ หมายถึงเกิดนิวรณ์ขณะปฏิบัติ แล้วแก้ไม่ตก จนปล่อยค้างเติ่ง แล้วมันดับไปเอง เราก็เกิดอาการท้อแท้และเบื่อตามมาทีหลัง ส่วนติดอารมณ์นอกรูปแบบนั้น หมายถึง การเกิดอารมณ์ภายนอกมากระทบแล้ว อาจจะเป็นคนละเหตุการณ์ต่างๆที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ได้ เมื่อมากระทบแล้ว แก้ไม่ตก

เช่น เราพูดกับใครคนใดคนหนึ่ง คำพูดของเขาทำให้เราไม่พอใจ และเคลียร์แล้วก็ยังไม่ลงตัว เราก็นำมาคิดต่อๆแล้วก็ขุ่นมัว หรือมีใครคนใดคนหนึ่งเกิดชอบเรา ยกยอเรา เราก็หลงปลื้มใจไม่หายกับคำยอนั้นๆ คิดถึงเขาเสมอๆ เราติดทั้งลบทั้งบวกก็ได้ เพราะทั้งสองอารมณ์นั้น ไม่ได้ทำให้เราเห็นใจตามความเป็นจริง เรียกว่า ติดอารมณ์ภายนอก ซึ่งแก้ยากกว่าภายในหลายเท่า เพราะมันมากระทบบ่อยๆ ในชีวิตประจำวันของเรา