…ถวายหนังสือ…

เนื่องในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ได้ทำการน้อมถวายหนังสือ “ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อๆ… คือ หลวงพ่อเทียน…” แด่…หลวงพ่อมหาดิเรก… จัดทำโดยคณะทำงานสื่อเฉพาะกิจ ๑๐๐ ปีชาตกาลและคณะลูกศิษย์ในชมรมคนเพียรและกลุ่ม ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียนในเฟซบุ๊ก
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หมายเหตุ จะจัดส่งหนังสือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมนี้
หากสมาชิกท่านใดสนใจจะไปรับหนังสือได้ ในวันเสาร์ที่๑๐ หรือวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนานี้
ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส หรือจะส่งชื่อ-ที่อยู่มาที่ Phakhamon Suraditnan: facebook