ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๐

พระธรรมเทศนา “นวัตกรรมแห่งสติ ๒๐” ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๕ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda

เรื่อง ขยายฐานสติ

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaดิเรกศักดิ์สิทธิ์การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา

สติมีสองระดับหรือสองฐาน
ระดับที่คนทั่วไปพยายามจะตั้งสติ
ที่เรามาปฏิบัติ เราต้องการขยายฐานสตินี้
ให้เป็นฐานสติ ฐานสมาธิ ฐานปัญญา ที่กว้างขึ้น

ถ้าฐานสติกว้างเราก็จะได้ฐานสมาธิ
ถ้าฐานสมาธิกว้างเราก็จะได้ฐานปัญญาด้วย
ฐานสติเหมือนแผ่นดินกลมๆ
ฐานสมาธิเริ่มสร้างเจดีย์ ฐานศีล
ฐานสัมปชัญญะ ฐานปัญญา สูงขึ้นไปเรื่อยๆ
เขาสร้างเจดีย์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก
เจดีย์มาจากคำว่าจิตติ แปลว่าเป็นที่ตั้งของจิต
จิตเป็นที่ตั้งของตัวระลึก ระลึกถึงพระรัตนตรัย
จิตที่มันจะตั้งได้ ต้องมีฐานสี่ฐาน
ฐานสติ ฐานศีล ฐานสมาธิ ฐานปัญญา
เวลาสร้างบ้านหรือสร้างเจดีย์
ต้องปรับฐานให้เรียบก่อน แล้วค่อยตอกเสาเข็ม
ฐานสติมีสองมิติ มิติที่กว้างและมิติที่ลึก
ฐานสติของคนทั่วไปที่ยังไม่เจริญสติ
เป็นฐานที่แคบและไม่ลึก
คนจึงมีความทุกข์เพราะจิตไม่มีที่ตั้ง
จิตไปซ้าย ขวา อดีต อนาคต
ถูก ผิด ดี ชั่ว รัก ชัง มีแค่สองทาง

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaดิเรกศักดิ์สิทธิ์การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา

ชีวิตจริงมีสามด้าน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เรามาเจริญสติเพื่อเปลี่ยนอนิจจังเป็นศีล
ทุกขังเป็นสมาธิ อนัตตาเป็นปัญญา

ถ้ายังไม่ได้ฐานสติ อนิจจังก็ไม่เที่ยง
ทุกขังก็ไม่แน่ อนัตตาก็ยังใช้ไม่ได้
มีความทุกข์จากอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
การหาเงินยอะๆ เรียนเยอะๆ ไม่ทำให้หมดทุกข์ได้
การที่จะทำให้หมดทุกข์
เราต้องขยายฐานของความไม่เที่ยงให้เที่ยง
ขยายฐานความทุกข์ให้ไม่ทุกข์
ขยายฐานของความไม่มีสาระแก่นสาร
ให้มีสาระแก่นสาร ทุกข์ก็หมด
คนทั่วไปยังไม่มาสนใจปฏิบัติ
เหมือนไฟไหม้บ้าน ถ้ารอให้เยอะก็ดับไม่ได้
ทุกข์เหมือนไฟ ถ้ายังน้อยไม่รีบดับก็จะลาม
ที่ยังไม่รีบดับแต่แรกเพราะไม่รู้จักทุกข์
ไฟมีสองแบบ ไฟที่น่าปรารถนา
และไฟที่ไม่น่าปรารถนา
แต่ไฟทั้งสองแบบก็ไหม้ใจได้เหมือนกัน
Direk Saksith
www.buddhayanando.com
f: พระพุทธยานันทภิกขุ, พลิกใจให้ตื่นรู้,
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, เซนสยาม,
Dynamic Meditation (นวัตกรรมแห่งสติ)

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๑๐

One thought on “ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๐

Comments are closed.