ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๒

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๓ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

เรื่อง วิธีตรวจสอบอารมณ์วิปัสสนา