ถอดธรรมบรรยายจากคลิป “นวัตกรรมแห่งสติ ๔๐”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith) ณ วัดพระธาตุแสงเทียน เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๐