ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๑๘

พระธรรมเทศนา ณ วัดดอย (วัดพระธาตุแสงเทียน) เย็น ๑๐ ก.ค. ๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง “เครื่องกรองอารมณ์”