ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๑๑”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุแสงเทียน เช้าวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑