? ธรรมศาลามหาสติภาวนา ?

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมศรัทธาสร้าง

"โครงการธรรมศาลามหาสติภาวนา"

ที่ วัดพระธาตุแสงเทียน

บ้านปากปาน หมู่ ๗ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

โทร ๐๘๐ ๘๐๖ ๖๘๐๖