บรรยากาศงานกฐินวัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย) ๒๒ พ.ย. ๕๘

ภาพบรรยากาศงานกฐินวัดดอย จ.แพร่ ในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๘ เป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีสติ