บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 6

บทที่ ๖ คนที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ขอให้เริ่มใหม่เลย อาจจะง่ายกว่าคนที่เคยแล้วทำมาแล้ว เพียงแต่สร้างจังหวะวันละสิบหรือยี่สิบนาที และเพิ่มมากขึ้นตามความเข้าใจของเรา ถ้าเราเข้าใจ เราจะเพิ่มบทเรียน ถ้าเราเข้าใจไม่ได้เราก็จะเลิกไปเลย ลองดูนะเผื่อว่ามีบุญมากที่เคยทำมาแล้วในชาติปางก่อน