บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 5

บทที่ ๕ ตอนนี้ สำหรับคนใหม่ลองศึกษาไปทีละบทๆ และทีละนิดๆ อย่างเข้าใจไปเรื่อยๆ และทำไปด้วย สำหรับผู้เคยมาแล้ว ก็ถือว่าเป้นการทบทวนอีกรอบก็ได้