บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 4

บทที่ ๔ เรื่องคำสอนของหลวงพ่อเทียน ที่เป็นบทนำเพียงสี่บท ได้นำเสนอเป็นรูปอักษรประกอบภาพ เพื่อสะดวกและชวนอ่าน ดังนั้นในสี่บแรกนี้ จึงมีการปรับข้อความให้สั้นเข้า แต่ในวันต่อไปจะเป็นการนำเสนอตัวคำสอนเนื้อๆ ไม่มีการตัดต่อหรือปรับแก้หรือย่อแต่อย่างใด เพื่อป้องกันมิให้คำสอนเดิมของท่านผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ แต่ถ้าใครอ่านแล้ว เกิดสงสัยไม่เข้าใจชัดเจน ก็ค่อยเขียนถามเข้ามาเป็นเรื่องๆไปจะดีกว่า ถือว่าเป็นการอธิบายความต่างหาก ผิดถูกอย่างไร ผู้ตอบจะรับผิดชอบเอง คงเข้าใจนะ.