บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 2

…บันทึกสัมมาสติ ๒… ตลอดเวลา เราต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของธรรมชาติธาตุสี่ในกาย และขันธ์ห้าในใจของเรา เราต้องทนมันไปพร้อมกับเก็บสติปัญญาจากมัน ด้วยการเฝ้าสังกเตศึกษามันไปเรื่อยๆ ฝึกฝนการเฝ้าดูการเกิดดับของรูปอย่างชัดเจนเสมอ เช่นเราสังเกตและเฝ้าดูอาการเจ็บปวดในอริยาบถของการทำโยคะ ที่เราจงใจทำให้เกิด เพื่อเป็นที่ตั้งของการเฝ้าดู พอมันเกิดอาการเจ็บปวดเต็มที่แล้วค่อยผ่อนช้าๆ แล้วสังเกตการดับไปของความเจ็บชัด เราจะเห็นอาการเจ็บปวดที่ดับหายไป และความเบาสบายปรากฏขึ้นมาแทนที่ ความรู้สึกเบาสบายเกิดขึ้นเพราะการดับไปของรูปเจ็บปวดนั้นเอง ด้วยการพิสูจน์ง่ายๆแบบนี้ เราจึงได้พิสูจน์ให้เห็นความจริงที่ว่า การเกิดเป็นทุกข์ การสงบระงับความเกิดได้ เป็นความสุข คืออาการเบาสบายของกายและจิตเกิดขึ้นแทน เราจำเป็นต้องฝึกจิตให้เห็นการเกิดดับของรูปบ่อยๆ แล้วเราจะเห้นการเกิดดับของจิตได้ง่าย.