ปฏิบัติบูชาหลวงปู่จันทะ ณ วัดป่าชัยมงคล ชัยภูมิ

หลวงปู่จันทะ เป็นพระกรรมฐานที่มีจิตฝักใฝ่ในการเจริญสติกรรมฐาน และการสร้างเสนาสนะ บำรุงพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เป็นฆราวาส มีความศรัทธา เลื่อม เคารพหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เป็นอย่างยิ่ง
ได้ไปนิมนต์หลวงพ่อซึ่งตอนนั้นได้เข้าใจธรรมมะใหม่ๆ และได้ไป ปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งทางภาคอิสาน ตามลำพัง ตั้งใจจะไม่ออกไปไหน หลวงปู่จันทะได้ไปอ้อนวอน นิมนต์ท่านมาจำพรรษาและสร้างวัดป่าชัยมงคล(หนองผักหลอด)เพื่อสั่งสอนสาธุชนทั้งหลาย แต่หลวงพ่อบอกว่า “คุณต้องมาจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อหนึ่งพรรษาก่อน หลวงพ่อจึงจะไปให้” ท่านจึงตกลงใจอยู่ปฎิบัติธรรมอยู่ในถ้ำกับหลวงพ่อตลอดพรรษา
หลังจากนั้นก็ได้นิมนต์หลวงพ่อไปบ้านหนองผักหลอดและชักชวนชาวบ้านมาช่วยหลวงพ่อพัฒนาสุสานบ้านหนองผักหลอดมาเป็นวัดป่าชัยมงคล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านหนองผัดหลอด
เป็นวัดสอนวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระโยมทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรือง สร้างพระวิปัสสนาอาจารย์หลายรูป เช่นพระอาจารย์สมพงษ์แห่งถ้ำแสงเทียน หลวงตาสุริยา แห่งวัดป่าโสมพนัส พระอาจารย์กระสิณ วัดแพร่แสงเทียน พระอาจารย์ดวงศิลป์ วัดป่าโคกดินแดง และท่านอื่นๆอีกหลายรูป
ต่อมาหลวงปู่จันทะก็ได้ออกบวชติดตามหลวงพ่อ จนก่อนวาระสุดท้าย ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดพระธาตุแสงเทียนกับหลวงพ่อ ก่อนละสังขารหลวงพ่อไปจัดปฏิบัติธรรมที่วัดป่าชัยมงคล 7 วัน หลวงปู่ป่วยเป็นโรคอ่อนเพลีย ได้ขอตามมาที่วัดนี้ด้วย พอหลวงพ่อเดินทางไปเผยแพร่ธรรมที่ต่าง ประเทศได้ 2 วัน ท่านก็ละสังขารอย่าง สงบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ด้วยอายุ 83 ปี 25 พรรษา
หลวงพ่อจึงให้ญาติโยม เก็บบรรจุสังขารไว้เพื่อรอหลวงพ่อมาจัดงาน พาญาติโยมปฏิบัติธรรมบูชา
เป็นการบำเพ็ญกุศลถวายท่านต่อไป ขณะนี้หลวงได้พาญาติ โยมปฏิบัติบููชาตั้งแต่วันที่ 26-28 เม.ย.2560 และจะทำการฌาปนกิจ ในบ่ายวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ สุสาน วัดป่าชัยมงคล(วัดหนองผักหลอด) อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
จึงกราบเรียน และเรียนเชิญ ศิษย์พุทธยานันทะภิกขุทุกท่าน เข้าร่วมงานตามกำลัง ศรัทธาและความเพียรของท่าน
กราบเรียนและเรียนมา ด้วยความเคารพอย่างสูง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มศิษย์พุทธยานันทะภิกขุ
26/04/2560