พิธีปิดงานอบรมปฏิบัติธรรม ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

IMG_0540หลวงพ่อมหาดิเรก กล่าวปิดงานและให้โอวาท

IMG_0566อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง กล่าวให้ข้อคิดในวันปิดงาน

IMG_0582พิธีกล่าวขอขมาขอลาโทษ

IMG_0573อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง รับมอบของที่ระลึกจากหลวงพ่อมหาดิเรก

IMG_0596คณะญาติธรรมถ่ายภาพที่ระลึกกับ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

?

IMG_0602พระภิกษุสงฆ์ทำภัตตกิจ ?เป็นอันเสร็จพิธี ในเวลา ๑๑.๔๕ น.