พระธรรมเทศนา ครุสติ 8-14 ตุลาคม

ธรรมบรรยายของหลวงพ่อมหาดิเรก ในคอร์สเจริญสติที่สถานปฏิบัติธรรม ครุสติสถาน ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ในวันที่ 8-14 ตุลาคม 2016