พระธรรมเทศนา ครูสติ-มัธยม

ประมวลบรรยากาศ ธรรมเทศนา และการปฏิบัติธรรม ของการอบรม “ครูสติ” ของคณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณ ๘ วัน ๗ คืน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท นำปฏิบัติธรรมเจริญสติแนวเคลื่อนไหว(หลวงพ่อเทียน