พระธรรมเทศนา ความเพลินเป็นประตูสู่ทางมาร

ความเพลินเป็นประตูสู่ทางมาร
โดย.หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท
วัดพระธาตุแสงเทียน บ.ปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
ThaiLand